FAQ

 

PRZED BIEGIEM

 1. Jak zalogować się do Panelu Zawodnika? 
 2. Jak zmienić skład drużyny?
 3. Gdzie znaleźć oświadczenie dot. udziału w biegu do podpisu?
 4. Kiedy i gdzie można odebrać pakiet startowy?
 5. Jak dojechać do Biura Zawodów?

 

W DNIU BIEGU

 1. Czy jest przewidziana rozgrzewka przed biegiem?
 2. O której i gdzie zaplanowany jest start sztafety?
 3. Jaka jest trasa i dystans sztafety?
 4. Na jakiej podstawie mierzony będzie czas poszczególnych zawodników?
 5. Gdzie należy oddać pałeczkę po zakończonym biegu?
 6. Czy będzie możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie?
 7. Czy w miejscu biegu będą dostępne toalety, szatnie, natryski?
 8. Czy Organizator zapewni wodę na trasie?
 9. Kiedy zostaną opublikowane wyniki biegu?
 10. Kiedy obędzie się dekoracja zwycięzców i loteria fantowa?
 11. Czy w ramach biegu będzie wykonana relacja foto i wideo?
 12. Jak wygląda plan godzinowy?

 

POZOSTAŁE

 1. Czy Organizator zapewni zabezpieczenie medyczne i pomoc wolontariuszy?
 2. Czy Organizator posiada ubezpieczenie OC?
 3. Jak skontaktować się z Organizatorem?

 

 

 

 

 

LOGOWANIE W PANELU ZAWODNIKA

Na adres każdego Kapitana zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz opłacenia drużyny. Mail będzie wysłany z adresu Ekiden PragmatIQ <zapisy@plustiming.pl> i zostanie zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”. UWAGA! Wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Zdarza się, że dane do logowania są schowane lub zwinięte pod przyciskiem z trzema kropeczkami – w ten przycisk należy kliknąć, żeby odsłonić dane do logowania (znajdują się pod pomarańczowym paskiem na samym dole wiadomości z potwierdzeniem).

 

 

ZMIANY W SKŁADZIE DRUŻYNY

Zmian w składzie drużyny lub kolejności zawodników można dokonywać najpóźniej do 7 czerwca 2019r. do godz. 12:00. Zmiany wprowadza Kapitan drużyny, logując się do panelu zawodnika.

 

 

LISTA CZŁONKÓW DRUŻYNY

Lista członków drużyny wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu zostanie udostępniona w panelu zawodnika na tydzień przed datą biegu. Kapitan loguje się do panelu zawodnika i pobiera listę z oświadczeniami. Listę trzeba wydrukować i zebrać na niej podpisy wszystkich członków drużyny. Następnie podpisaną listę należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietów startowych.

 

 

ODBIÓR PAKIETÓW

Pakiety startowe wraz z pałeczką sztafetową odbiera dla całej drużyny Kapitan lub osoba przez niego upoważniona na piśmie.

Osoba odbierająca pakiety startowe musi posiadać swój dowód osobisty lub paszport służący do weryfikacji daty urodzenia, jak również wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich członków sztafety listę wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu. Dokument ten jest udostępniony do pobrania w panelu zawodnika na tydzień przed biegiem, a dane do logowania otrzymał kapitan drużyny w mailu potwierdzającym rejestrację oraz opłacenie drużyny. Mail został wysłany z adresu <zapisy@plustiming.pl> i był zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”.

W dniu 08.06.2019 r. (sobota) Biuro Zawodów znajdować się będzie przy ul. Grunwaldzkiej 107 w Poznaniu w siedzibie pomysłodawcy biegu EKIDEN PragmatIQ– kancelarii prawnej PRAGMATIQ.

W dniu zawodów, 09.06.2019 r. (niedziela), Biuro Zawodów znajdować się będzie przy Torze Regatowym Malta, w Centrum Informacji obok trybun przy hangarach.

 

Godziny otwarcia Biura Zawodów:

sobota 08.06.2019 r. (ul. Grunwaldzka 107, Poznań) godz. 17:00 – 20:00

niedziela 09.06.2019 r. (Centrum Informacji obok trybun, Tor Regatowy Malta) godz. 7:30 – 9:00

Ponieważ pałeczki sztafetowe będą wydawane razem z pakietami startowymi, zachęcamy i sugerujemy, aby w miarę możliwości odbierać pakiety startowe w sobotę, by uniknąć tłoku w okolicy Biura Zawodów w dniu biegu.

Kapitanowie, którzy odbiorą pakiety startowe w sobotę, powinni pamiętać o tym, aby w niedzielę zabrać ze sobą pałeczkę sztafetową. Pamiętać należy również o tym, że z pałeczką staruje zawodnik już na pierwszej zmianie.

 

 

DOJAZD I PARKING

Dojazd do Biura Zawodów przy ul. Grunwaldzkiej 107:

Tramwaje linii 1, 6, 13, 15 przystanek: Drzewieckiego

Dojazd do Biura Zawodów – Malta:

Tramwaje linii 3,4,6,7,8,17 przystanek Baraniaka lub 6,8 przystanek: Termy

Autobus linii 57,84 przystanek: Wołkowyska oraz 84 przystanek: (Krańcowa I)

W dniu biegu samochody można parkować:

 1. na płatnym parkingu przy wjeździe do Nowego ZOO;
 2. na płatnym parkingu przy Termach Maltańskich;
 3. na płatnym parkingu przy ul. Wiankowej (przy Malta Ski).

Samochód można zaparkować również na darmowym parkingu w Galerii Malta.

 

 

ROZGRZEWKA

W tym roku Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom rozgrzewkę. Rozgrzewka odbędzie się w amfiteatrze, niedaleko bramy startowej. Początek rozgrzewki: godz. 9:30. Zapraszamy wszystkich uczestników, nie tylko biegaczy z 1. zmiany.

 

 

START

Start Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ nastąpi 09.06.2019 r. o godz. 10:00.

Start pierwszej zmiany sztafety będzie miał miejsce w pobliżu Hotelu HP Park Poznań.

 

 

TRASA

Cała trasa ma nawierzchnię asfaltową i zostanie poprowadzona po pętli biegnącej wokół Jeziora Maltańskiego. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Trasa będzie oznakowana. Oznaczenia 4,3,2,1 oznaczają kilometry pozostałe do strefy zmian.

Pełny dystans sztafety EKIDEN PragmatIQ odpowiada dystansowi maratonu tj. 42km i 195m.

Trasa biegu poprowadzona zostanie po pętli o długości 5.400m. Wyjątkiem będzie długość pierwszej zmiany, tj. 9.795m.

 

Dystans podzielony został na 6 zmian w odpowiedniej kolejności:

9.795m + 10.800m + 5.400m + 5.400m + 5.400m + 5.400m.

Strefa zmian zostanie specjalnie wydzielona.

 

Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godz. i 30 min. Zawodnicy biegną w kolejności wcześniej zadeklarowanej w formularzu zapisów.

 

 

POMIAR CZASU I ODBIÓR PAŁECZEK

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych w pałeczce sztafetowej.

Każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z zaznaczonym numerem drużyny. Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny i brakiem pomiaru czasu. Chipów nie wolno demontować.

Podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna. W przypadku upuszczenia pałeczki zawodnik może podnieść ją i kontynuować bieg.

Po zakończeniu biegu przez wszystkich zawodników drużyny, kapitan zobowiązany jest oddać pałeczkę sztafetową do Biura Zawodów lub Wolontariuszowi przy mecie.

Brak oddania pałeczki sztafetowej z chipem po zakończeniu biegu skutkować dyskwalifikacją drużyny oraz obowiązkiem pokrycia kosztów sprzętu.

 

 

DEPOZYT

Uczestnicy EKIDEN PragmatIQ będą mogli przechować swoje rzeczy w depozycie. Depozyt ulokowany będzie w hangarze nr 5 pod zegarem.

Dla osób zainteresowanych złożeniem swoich rzeczy do depozytu: na miejscu dostępne będą worki na rzeczy osobiste wraz z numerem startowym sztafety i zawodnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz oddane do depozytu.

 

 

SZATNIE

Szatnie dla uczestników EKIDEN PragmatIQ ulokowane będą w następujących pomieszczeniach nad hangarami (wejście nad zegarem):

Szatnie damskie – pomieszczenie nr 109, 112

Szatnie męskie – pomieszczenie nr 121, 122, 123

 

TOALETY

Toalety do dyspozycji uczestników EKIDEN PragmatIQ będą znajdować się w szatniach oraz pod trybunami. Oprócz tego dwie toalety przenośne będą dostępne niedaleko miejsca startu pierwszej zmiany.

 

NATRYSKI

Natryski dla uczestników EKIDEN PragmatIQ będą znajdować się w szatniach.

 

 

WODA NA TRASIE

Na trasie biegu ulokowane zostaną dwa punkty z wodą dla uczestników biegu.

Pierwszy z nich będzie się znajdował na wysokości Galerii Malta (niedaleko kładki nad ulicą Baraniaka), a drugi po przeciwległej stronie Jeziora Maltańskiego. 

Punkt z wodą dostępny będzie także w pobliżu strefy zmian i mety (przy trybunach), dla uczestników, którzy ukończyli bieg lub oczekujących na swoją zmianę. 

Organizator zapewni także kurtynę wodną w okolicy Term Maltańskich.

 

 

WYNIKI

Nieoficjalne wyniki 7. edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane w dniu biegu w Biurze Zawodów kilkadziesiąt minut po zakończeniu biegu.

Oficjalne wyniki 7. edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane na stronie www.ekidenpragmatiq.pl do dnia 14.06.2019 r.

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Generalna (miejsca I-X, pierwsze 3 drużyny klasyfikowane są w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Ekidenie);
 • Kobieca (miejsca I-III – warunkiem jest udział 6 kobiet w drużynie);
 • Mieszana (miejsca I-III – warunkiem jest udział minimum trzech kobiet w drużynie);
 • Firmowa (miejsca I-III)
 • Najszybsi zawodnicy, w grupie kobiet i mężczyzn, na poszczególnych zmianach.

 

STREFA REGENERACJI NA MECIE

Informacje w przygotowaniu

 

 

DEKORACJA I LOTERIA FANTOWA

 Po zakończeniu biegu (ok. godz. 15:00) odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów dla najlepszych drużyn 7. edycji EKIDEN PragmatIQ oraz (ok. godz. 15:30) losowanie nagród w loterii charytatywnej wśród wszystkich uczestników biegu obecnych podczas losowania i posiadających numer startowy, na podstawie którego wydany został los.

Organizatorem loterii jest Stowarzyszenie na TAK, a regulamin loterii znajdować się będzie na stoisku Stowarzyszenia na TAK oraz w jego siedzibie. Każdy uczestnik biegu może kupić 1 los w cenie 5 zł – na podstawie i po okazaniu swojego numeru startowego. Losy będą sprzedawane na stoisku Stowarzyszenia Na Tak znajdującym się na terenie miasteczka biegowego w pobliżu Biura Zawodów, w godzinach 12:00-15:00*. Cały dochód z loterii zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia na TAK, które wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie życia.

* Jeśli wszystkie sztafety ukończą bieg przed upływem planowanego limitu czasu lub jeśli Organizator podejmie taką decyzję, ceremonia dekoracji zwycięzców oraz losowanie nagród w loterii mogą rozpocząć się wcześniej.

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA ORAZ VIDEO

Relację fotograficzną z 7. edycji Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ zapewnią przede wszystkim sami uczestnicy.

Zachęcamy Was, byście, wrzucając do sieci swoje zdjęcia z EKIDEN PragmatIQ oznaczali je #ekidenpragmatiq lub #ekidenpoznan. Dzięki temu zgromadzimy niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju galerię 🙂

Przygotowaliśmy też dla Was ekidenowe ramki do robienia sobie zdjęć oraz tablice, na których będzie można zapisać Wasz wynik albo inne hasło i zrobić sobie z nim zdjęcie. Zachęcamy, byście z tych atrakcji korzystali.

Organizator przewidział również relację fotograficzną i filmową, którą zapewnią profesjonaliści.

Prosimy o uśmiech do obiektywu i do kamery J Być może to właśnie Ty i Twoja drużyna będziecie mieli szansę zostać twarzami naszego biegu w kolejnej edycji.

Relacja fotograficzna oraz relacja video będzie umieszczona kilka dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej www.ekidenpragmatiq.pl, na profilu biegu https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq/ oraz na kanale YouTube.

 

 

PLAN GODZINOWY:

10.00 – start pierwszej zmiany, w pobliżu Hotelu HP Park

14.30 – zakończenie biegu i zamknięcie trasy

15.00 – ceremonia wręczenia nagród oraz losowanie nagród w loterii charytatywnej

 

 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE:

Bieg będą obsługiwały dwie karetki oraz punkt medyczny.

Jedna karetka będzie stacjonować w okolicach mety, druga karetka po przeciwległej stronie Jeziora Maltańskiego, niedaleko stacji Maltanka.

Punkt medyczny będzie się znajdował w okolicy mety i strefy zmian.

 

WOLONTARIUSZE:

 Wokół Jeziora Maltańskiego rozmieszczeni będą wolontariusze, którzy będą pilnować porządku na trasie oraz służyć pomocą wszystkim uczestnikom biegu.

 

 

UBEZPIECZENIE OC:

Organizator jest objęty ubezpieczeniem OC. Zaleca się, aby uczestnicy biegu we własnym zakresie zapewnili sobie ubezpieczenie NNW.

 

ATRAKCJE DLA KIBICÓW:

Organizator zapewnił wiele atrakcji dla zawodników, kibiców, w tym również dla dzieci. Zachęcamy, by 9 czerwca pojawić się ze swoim „wsparciem motywacyjnym” 🙂

Na pewno nikt nie będzie się w ten dzień nudził.

 

 

KONTAKT

Maria Ancukiewicz – koordynatorka biegu

Tel. 510 034 827

kontakt@ekidenpragmatiq.pl,

www.facebook.com/ekidenpragmatiq