Zapisy na X edycję sztafety EKIDEN PragmatIQ rozpoczną się 6 lutego 2023 roku o godzinie 12:00. 

Warto zapisać swoją drużynę jak najszybciej, aby skorzystać z najniższego progu opłaty startowej! Szczegóły w Regulaminie biegu.