W Biegu biorą udział zespoły składające się z 6 zawodników. 
Jeden Uczestnik może startować więcej niż w jednej drużynie, ale tylko na jednej zmianie w danej drużynie.

 1. Opłata startowa:
 • uiszczona do dnia 10 marca 2023 r. r. do godz. 23:59 wynosi 98 zł od zawodnika, tj. 588 zł od drużyny,
 • uiszczona od dnia 11 marca do 30 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59 wynosi 115 zł od zawodnika, tj. 690 zł od drużyny,
 • uiszczona od dnia 1 maja 2023 r. wynosi 132 zł od zawodnika, tj. 792 zł od drużyny.
 1. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia drużyny, a w przypadku zgłoszenia po 24 kwietnia 2023 r. opłata musi zostać uiszczona najpóźniej do dnia 8 maja 2023r. do godz. 23:59.
 2. Organizator ma prawo obniżenia wysokości opłaty startowej w szczególności wobec drużyn, które wsparły organizację Biegu. Każda z drużyn, której będzie przysługiwała obniżona opłata startowa, zostanie o tym indywidualnie poinformowana przez Organizatora.
 3. Z każdej opłaty startowej wniesionej przez drużyny Organizator przekaże kwotę 42,195 zł (42 zł i 19,5 gr) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (cel charytatywny).
 4. Opłatę startową należy uiszczać na konto bankowe:

Fundacja PragmatIQ, ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań,

nr konta (Bank Santander): 91 1090 1362 0000 0001 2301 3168

Tytuł wpłaty: „EKIDEN PRAGMATIQ 2023 – opłata startowa [nazwa drużyny]”. 

Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.

Treść

Na adres każdego Kapitana zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz opłacenia drużyny. Mail będzie wysłany z adresu Ekiden PragmatIQ <zapisy@plustiming.pl> i zostanie zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”.
UWAGA! Wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Zdarza się, że dane do logowania są schowane lub zwinięte pod przyciskiem z trzema kropeczkami – w ten przycisk należy kliknąć, żeby odsłonić dane do logowania (znajdują się pod pomarańczowym paskiem na samym dole wiadomości z potwierdzeniem).

Zmian w składzie drużyny lub kolejności zawodników można dokonywać najpóźniej do 12 maja 2023 r. do godz. 12:00. Zmiany wprowadza Kapitan drużyny, logując się do panelu zawodnika.

Lista członków drużyny wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu zostanie udostępniona w panelu zawodnika 4 maja 2023 r. Kapitan loguje się do panelu zawodnika i pobiera listę z oświadczeniami. Listę trzeba wydrukować i zebrać na niej podpisy wszystkich członków drużyny. Następnie podpisaną listę należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietów startowych

Pakiety startowe wraz z pałeczką sztafetową odbiera dla całej drużyny Kapitan, członek drużyny lub osoba upoważniona przez Kapitana na piśmie.

Osoba odbierająca pakiety startowe musi posiadać swój dowód osobisty lub paszport służący do weryfikacji daty urodzenia, jak również wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich członków sztafety listę wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu. Dokument ten jest udostępniony do pobrania w panelu zawodnika na 2 tygodnie przed biegiem, a dane do logowania otrzymał kapitan drużyny w mailu potwierdzającym rejestrację oraz opłacenie drużyny. Mail został wysłany z adresu <zapisy@plustiming.pl> i był zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”.

Biuro Zawodów będzie znajdować się:

 • 13 maja 2023 r. w godz. 17:0020:00 w siedzibie Fundacji PragmatIQ, przy ulicy Grunwaldzkiej 107 w Poznaniu, o ile Organizator nie wskaże innego miejsca i terminu,
 • w dniu Biegu w godz. 7:309:00 na terenie toru regatowego Malta w Centrum Informacji pod trybunami przy hangarach.

Ponieważ pałeczki sztafetowe będą wydawane razem z pakietami startowymi, zachęcamy i sugerujemy, aby w miarę możliwości odbierać pakiety startowe w sobotę, by uniknąć tłoku w okolicy Biura Zawodów w dniu biegu.

Kapitanowie, którzy odbiorą pakiety startowe w sobotę, powinni pamiętać o tym, aby w niedzielę zabrać ze sobą pałeczkę sztafetową. Pamiętać należy również o tym, że z pałeczką staruje zawodnik już na pierwszej zmianie.

 

Dojazd do Biura Zawodów przy ul. Grunwaldzkiej 107:

Tramwaje linii 1, 6, 13, 15 przystanek: Drzewieckiego

 

Dojazd do Biura Zawodów – Malta:

Tramwaje linii 3,4,6,7,8,17, 6 przystanek Baraniaka

Autobus linii 57,84 przystanek: Wołkowyska oraz 84 przystanek: (Krańcowa I)

W dniu biegu samochody można parkować:

 1. na płatnym parkingu przy wjeździe do Nowego ZOO;
 2. na płatnym parkingu przy Termach Maltańskich;
 3. na płatnym parkingu przy ul. Wiankowej (przy Malta Ski).

Samochód można zaparkować również na darmowym parkingu w Galerii Malta.

 

Start Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ nastąpi 14 maja 2023 r. o godz. 10:00.

Start pierwszej zmiany sztafety będzie miał miejsce w pobliżu Hotelu HP Park Poznań

Cała trasa ma nawierzchnię asfaltową i zostanie poprowadzona po pętli biegnącej wokół Jeziora Maltańskiego. 

Trasa będzie oznakowana. Oznaczenia 4,3,2,1 oznaczają kilometry pozostałe do strefy zmian.

Pełny dystans sztafety EKIDEN PragmatIQ odpowiada dystansowi maratonu tj. 42km i 195m.

Trasa biegu poprowadzona zostanie po pętli o długości 5.400m. Wyjątkiem będzie długość pierwszej zmiany, tj. 9.795m.

 

Dystans podzielony został na 6 zmian w odpowiedniej kolejności:

9.795m + 10.800m + 5.400m + 5.400m + 5.400m + 5.400m.

Strefa zmian zostanie specjalnie wydzielona.

 

Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godz. i 30 min. Zawodnicy biegną w kolejności wcześniej zadeklarowanej w formularzu zapisów.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych w pałeczce sztafetowej.

Każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z zaznaczonym numerem drużyny. Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny i brakiem pomiaru czasu. Chipów nie wolno demontować.

Podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna. W przypadku upuszczenia pałeczki zawodnik może podnieść ją i kontynuować bieg.

Po zakończeniu biegu przez wszystkich zawodników drużyny, kapitan zobowiązany jest oddać pałeczkę sztafetową do Biura Zawodów lub Wolontariuszowi przy mecie.

Brak oddania pałeczki sztafetowej z chipem po zakończeniu biegu skutkować dyskwalifikacją drużyny oraz obowiązkiem pokrycia kosztów sprzętu.

 

13 maja 2023 r. (sobota)

17:00 – 20:00 odbiór pakietów startowych (siedziba Organizatora, ul. Grunwaldzka 107, Poznań)

14 maja 2023 r. (niedziela)

7:30 – 9:00 odbiór pakietów startowych (Biuro Zawodów, Centrum Informacji obok trybun, Tor Regatowy Malta)
9:30 rozgrzewka (amfiteatr, niedaleko bramy startowej i Hotelu HP Park)
10:00 start 1. zmiany przy hotelu HP Park
12:00 – 15:00 sprzedaż losów w ramach loterii charytatywnej
14:30 zakończenie limitu czasu i zamknięcie trasy
ok. 14:35 dekoracja zwycięzców*
ok. 15:00 loteria charytatywna (losowanie nagród)*

Nieoficjalne wyniki X edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane:

• w dniu biegu na witrynie Biura Zawodów kilkadziesiąt minut po zakończeniu biegu, a także w jego trakcie,
• niezwłocznie po zakończeniu biegu na podstronie strony internetowej www.plus-timing.pl/, do której dokładny link zostanie udostępniony w dniu biegu na Fanpage’u Organizatora na portalu Facebook.

Oficjalne wyniki X edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane na stronie www.ekidenpragmatiq.pl do dnia 31 maja 2023 r.

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Generalna (miejsca I-V, pierwsze 3 drużyny klasyfikowane są w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Ekidenie);
 • Kobieca (miejsca I-III – warunkiem jest udział 6 kobiet w drużynie);
 • Mieszana (miejsca I-III – warunkiem jest udział minimum trzech kobiet w drużynie);
 • Firmowa (miejsca I-III)

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora lub z powodu braku możliwości organizacji Biegu ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, opłaty uiszczone do dnia 24 kwietnia 2023 r. będą, według wyboru kapitana drużyny, podlegały zwrotowi lub przeniesieniu na kolejną edycję Biegu. Opłaty uiszczone od dnia 25 kwietnia 2023 r. nie będą podlegały zwrotowi, a jedynie przeniesieniu na kolejną edycję Biegu.