Tak, w drużynie musi być 6 zawodników. 
Przy czym jeden Uczestnik może startować więcej niż w jednej drużynie, ale tylko na jednej zmianie w danej drużynie.

 1. Opłata startowa:
 • uiszczona do dnia 10 marca 2024 r.  do godz. 23:59 wynosi 99 zł od zawodnika, tj. 594 zł od drużyny,
 • uiszczona od dnia 11 marca do 2 maja 2024 r. do godz. 23:59 wynosi 125 zł od zawodnika, tj. 750 zł od drużyny,
 • uiszczona od dnia 3 maja 2024 r. do 6 maja 2024 r. do godz. 23:59 wynosi 149 zł od zawodnika, tj. 894 zł od drużyny.
 1. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia drużyny, a w przypadku zgłoszenia po 22 kwietnia 2024 r. opłata musi zostać uiszczona najpóźniej do dnia 6 maja 2024r. do godz. 23:59.
 2. Organizator ma prawo obniżenia wysokości opłaty startowej, w szczególności wobec drużyn, które wsparły organizację Biegu. Każda z drużyn, której będzie przysługiwała obniżona opłata startowa, zostanie o tym indywidualnie poinformowana przez Organizatora.
 3. Z każdej opłaty startowej wniesionej przez drużyny Organizator przekaże kwotę 42,195 zł (42 zł i 19,5 gr) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (cel charytatywny).
 4. Opłatę startową należy uiszczać na konto bankowe:

Fundacja PragmatIQ, ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań,

nr konta (Bank Santander): 91 1090 1362 0000 0001 2301 3168

Tytuł wpłaty: „EKIDEN PRAGMATIQ 2023 – opłata startowa [nazwa drużyny]”. 

Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.

Treść

Na adres każdego Kapitana zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz opłacenia drużyny. Mail będzie wysłany z adresu Ekiden PragmatIQ <zapisy@plustiming.pl> i zostanie zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”.
UWAGA! Wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Zdarza się, że dane do logowania są schowane lub zwinięte pod przyciskiem z trzema kropeczkami – w ten przycisk należy kliknąć, żeby odsłonić dane do logowania (znajdują się pod pomarańczowym paskiem na samym dole wiadomości z potwierdzeniem).

Zmian w składzie drużyny lub kolejności zawodników można dokonywać najpóźniej do 10 maja 2024 r. do godz. 12:00. Zmiany wprowadza Kapitan lub członek drużyny, logując się do panelu zawodnika.

Karta startowa (czyli lista członków drużyny wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu) zostanie udostępniona w Panelu Zawodnika na 2 tygodnie przed biegiem. Kapitan lub członek drużyny loguje się do Panelu Zawodnika i pobiera Kartę startową. Kartę trzeba wydrukować i zebrać na niej podpisy wszystkich członków drużyny. Następnie podpisaną listę należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietów startowych.

Członkowie drużyny mogą złożyć swoje podpisy na odrębnych arkuszach Karty startowej, przy czym w takiej sytuacji wszystkie arkusze muszą zostać przedłożone Organizatorowi jednocześnie i w komplecie przy odbiorze pakietu startowego.

Podpisy na karcie startowej mogą być odręczne, elektroniczne, jak również w formie podpisu odręcznego następnie zeskanowanego i wydrukowanego.

Pakiety startowe wraz z pałeczką sztafetową odbiera dla całej drużyny Kapitan, członek drużyny lub osoba upoważniona przez Kapitana na piśmie.

Osoba odbierająca pakiety startowe musi posiadać swój dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy (fizyczny dokument lub w aplikacji mObywatel), jak również wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich członków sztafety Kartę startową. Dokument ten jest udostępniony do pobrania w panelu zawodnika na 2 tygodnie przed biegiem, a dane do logowania otrzymał kapitan drużyny w mailu potwierdzającym rejestrację oraz opłacenie drużyny. Mail został wysłany z adresu <zapisy@plustiming.pl> i był zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”.

Biuro Zawodów będzie znajdować się:

 • 11 maja 2024 r. w godz. 17:0020:00 w siedzibie Fundacji PragmatIQ, przy ulicy Grunwaldzkiej 107 w Poznaniu, o ile Organizator nie wskaże innego miejsca i terminu,
 • w dniu Biegu w godz. 7:309:00 na terenie toru regatowego Malta w Centrum Informacji pod trybunami przy hangarach.

Ponieważ pałeczki sztafetowe będą wydawane razem z pakietami startowymi, zachęcamy i sugerujemy, aby w miarę możliwości odbierać pakiety startowe w sobotę, by uniknąć tłoku w okolicy Biura Zawodów w dniu biegu.

Kapitanowie lub członkowie drużyny, którzy odbiorą pakiety startowe w sobotę, powinni pamiętać o tym, aby w niedzielę zabrać ze sobą pałeczkę sztafetową. Pamiętać należy również o tym, że z pałeczką staruje zawodnik już na pierwszej zmianie.

Dojazd do Biura Zawodów przy ul. Grunwaldzkiej 107:

Tramwaje linii 1, 6, 13, 15 przystanek: Drzewieckiego

Dojazd do Biura Zawodów – Malta:

Tramwaje linii 3,4,6,7,8,17, 6 przystanek Baraniaka

Autobus linii 57,84 przystanek: Wołkowyska oraz 84 przystanek: (Krańcowa I)

W dniu biegu samochody można parkować:

 1. na płatnym parkingu przy wjeździe do Nowego ZOO;
 2. na płatnym parkingu przy Termach Maltańskich;
 3. na płatnym parkingu przy ul. Wiankowej (przy Malta Ski).

Start Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ nastąpi 12 maja 2024 r. o godz. 10:00.

Start pierwszej zmiany sztafety będzie miał miejsce w pobliżu Hotelu HP Park Poznań

Cała trasa ma nawierzchnię asfaltową i zostanie poprowadzona po pętli biegnącej wokół Jeziora Maltańskiego. 

Trasa będzie oznakowana. Oznaczenia 4,3,2,1 oznaczają kilometry pozostałe do strefy zmian.

Pełny dystans sztafety EKIDEN PragmatIQ odpowiada dystansowi maratonu tj. 42km i 195m.

Trasa biegu poprowadzona zostanie po pętli o długości 5.400m. Wyjątkiem będzie długość pierwszej zmiany, tj. 9.795m.

 

Dystans podzielony został na 6 zmian w odpowiedniej kolejności:

9.795m + 10.800m + 5.400m + 5.400m + 5.400m + 5.400m.

Strefa zmian zostanie specjalnie wydzielona.

 

Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godz. i 30 min. Zawodnicy biegną w kolejności wcześniej zadeklarowanej w formularzu zapisów.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych w pałeczce sztafetowej.

Każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z zaznaczonym numerem drużyny. Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny i brakiem pomiaru czasu. Chipów nie wolno demontować.

Podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna. W przypadku upuszczenia pałeczki zawodnik może podnieść ją i kontynuować bieg.

Po zakończeniu biegu przez wszystkich zawodników drużyny, kapitan zobowiązany jest oddać pałeczkę sztafetową do Biura Zawodów lub Wolontariuszowi przy mecie.

Brak oddania pałeczki sztafetowej z chipem po zakończeniu biegu skutkować dyskwalifikacją drużyny oraz obowiązkiem pokrycia kosztów sprzętu.

 

11 maja 2024 r. (sobota)

17:00 – 20:00 odbiór pakietów startowych (siedziba Organizatora, ul. Grunwaldzka 107, Poznań)

12 maja 2024 r. (niedziela)

7:30 – 9:00 odbiór pakietów startowych (Biuro Zawodów, Centrum Informacji obok trybun, Tor Regatowy Malta)
9:40 rozgrzewka (amfiteatr, niedaleko bramy startowej i Hotelu HP Park)
10:00 start 1. zmiany przy hotelu HP Park
11:00 start Ekiden Junior (w okolicach strefy trybun, strefy zmian i mety)

10:00 – 15:00 sprzedaż losów w ramach loterii charytatywnej
14:30 zakończenie limitu czasu i zamknięcie trasy
ok. 14:35 dekoracja zwycięzców*
ok. 15:00 loteria charytatywna (losowanie nagród)*

Nieoficjalne wyniki XI edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane:

• w dniu biegu na witrynie Biura Zawodów kilkadziesiąt minut po zakończeniu biegu, a także w jego trakcie,
• niezwłocznie po zakończeniu biegu na podstronie strony internetowej www.plus-timing.pl/, do której dokładny link zostanie udostępniony w dniu biegu na Fanpage’u Organizatora na portalu Facebook.

Oficjalne wyniki XI edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane na stronie www.ekidenpragmatiq.pl do dnia 31 maja 2024 r.

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • Generalna (miejsca I-V);
 • Kobieca (miejsca I-III – warunkiem jest udział 6 kobiet w drużynie);
 • Mieszana (miejsca I-III – warunkiem jest udział minimum trzech kobiet w drużynie);
 • Firmowa (miejsca I-III)
 • Mistrzostwa Prawników w Ekidenie (miejsca (I-III)

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora lub z powodu braku możliwości organizacji Biegu ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, opłaty uiszczone do dnia 26 kwietnia 2024 r. będą, według wyboru kapitana drużyny, podlegały zwrotowi lub przeniesieniu na kolejną edycję Biegu. Opłaty uiszczone od dnia 27 kwietnia 2024 r. nie będą podlegały zwrotowi, a jedynie przeniesieniu na kolejną edycję Biegu.