PRZED BIEGIEM

 1. Czy w drużynie musi być 6 zawodników?
 2. Jakie są opłaty za udział w sztafecie?
 3. Czy w sytuacji odwołania biegu ze względu na epidemię opłata stratowa zostanie zwrócona?
 4. Jak zalogować się do Panelu Zawodnika? 
 5. Jak zmienić skład drużyny?
 6. Gdzie znaleźć oświadczenie dot. udziału w biegu do podpisu?
 7. Kiedy i gdzie można odebrać pakiet startowy?
 8. Jak dojechać do Biura Zawodów? 
 9. Czy w pakiecie znajdują się koszulki, czy drużyna może mieć własne?

 

W DNIU BIEGU

 1. Czy jest przewidziana rozgrzewka przed biegiem?
 2. O której i gdzie zaplanowany jest start sztafety?
 3. Jaka jest trasa i dystans sztafety?
 4. Na jakiej podstawie mierzony będzie czas poszczególnych zawodników?
 5. Gdzie należy oddać pałeczkę po zakończonym biegu?
 6. Czy będzie możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie?
 7. Czy w miejscu biegu będą dostępne toalety, szatnie, natryski?
 8. Czy Organizator zapewni wodę na trasie?
 9. Kiedy zostaną opublikowane wyniki biegu?
 10. Kiedy obędzie się dekoracja zwycięzców i loteria fantowa?
 11. Czy w ramach biegu będzie wykonana relacja foto i wideo?
 12. Jak wygląda plan godzinowy?

 

POZOSTAŁE

 1. Czy Organizator zapewni zabezpieczenie medyczne i pomoc wolontariuszy?
 2. Czy Organizator posiada ubezpieczenie OC?
 3. Jak skontaktować się z Organizatorem?

 

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

W Biegu biorą udział zespoły składające się z 6 zawodników. 
Jeden Uczestnik może startować więcej niż w jednej drużynie, ale tylko na jednej zmianie w danej drużynie.

 

 

OPŁATY

Opłata startowa:

Opłatę startową należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia drużyny, a w przypadku zgłoszenia po 25 kwietnia 2022 r. opłata musi zostać uiszczona najpóźniej do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Organizator ma prawo obniżenia wysokości opłaty startowej w szczególności wobec drużyn, które wsparły organizację Biegu. Każda z drużyn, której będzie przysługiwała obniżona opłata startowa, zostanie o tym indywidualnie poinformowana przez Organizatora.

Z każdej opłaty startowej wniesionej przez drużyny Organizator przekaże kwotę 42,195 zł (42 zł i 19,5 gr) na rzecz Fundacji Niesiemy Nadzieję z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000264888 (cel charytatywny), a  także na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Opłatę startową należy uiszczać na konto bankowe:

Fundacja PragmatIQ, ul. Grunwaldzka 107, 60-313 Poznań,
nr konta (Bank Santander): 91 1090 1362 0000 0001 2301 3168
Tytuł wpłaty: „EKIDEN PRAGMATIQ 2022 – opłata startowa [nazwa drużyny]”. 

Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.

 

ZWROT OPŁATY 

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora lub z powodu braku możliwości organizacji Biegu ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, w szczególności związane z epidemią COVID-19, opłaty uiszczone do dnia 24 kwietnia 2022 r. będą, według wyboru kapitana drużyny, podlegały zwrotowi lub przeniesieniu na kolejną edycję Biegu. Opłaty uiszczone od dnia 25 kwietnia 2022 r. nie będą podlegały zwrotowi, a jedynie przeniesieniu na kolejną edycję Biegu.

 

 

LOGOWANIE W PANELU ZAWODNIKA

Na adres każdego Kapitana zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz opłacenia drużyny. Mail będzie wysłany z adresu Ekiden PragmatIQ <zapisy@plustiming.pl> i zostanie zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”. UWAGA! Wiadomość może trafić do folderu SPAM.

Zdarza się, że dane do logowania są schowane lub zwinięte pod przyciskiem z trzema kropeczkami – w ten przycisk należy kliknąć, żeby odsłonić dane do logowania (znajdują się pod pomarańczowym paskiem na samym dole wiadomości z potwierdzeniem).

 

 

ZMIANY W SKŁADZIE DRUŻYNY

Zmian w składzie drużyny lub kolejności zawodników można dokonywać najpóźniej do 13 maja 2022 r. do godz. 12:00. Zmiany wprowadza Kapitan drużyny, logując się do panelu zawodnika.

 

 

LISTA CZŁONKÓW DRUŻYNY

Lista członków drużyny wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu zostanie udostępniona w panelu zawodnika 5 maja 2022 r. Kapitan loguje się do panelu zawodnika i pobiera listę z oświadczeniami. Listę trzeba wydrukować i zebrać na niej podpisy wszystkich członków drużyny. Następnie podpisaną listę należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietów startowych.

 

KOSZULKI DLA DRUŻYN

Każda drużyna będzie mile widziana we własnym, oryginalnym stroju! Chcemy, aby uczestnicy mogli identyfikować się ze swoim teamem choćby przez sportowy look, dlatego warto zaprojektować i pobiec w drużynowych koszulkach

 

 

ODBIÓR PAKIETÓW

Pakiety startowe wraz z pałeczką sztafetową odbiera dla całej drużyny Kapitan, członek drużyny lub osoba upoważniona przez Kapitana na piśmie.

Osoba odbierająca pakiety startowe musi posiadać swój dowód osobisty lub paszport służący do weryfikacji daty urodzenia, jak również wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich członków sztafety listę wraz z oświadczeniami dotyczącymi udziału w biegu. Dokument ten jest udostępniony do pobrania w panelu zawodnika na 2 tygodnie przed biegiem, a dane do logowania otrzymał kapitan drużyny w mailu potwierdzającym rejestrację oraz opłacenie drużyny. Mail został wysłany z adresu <zapisy@plustiming.pl> i był zatytułowany „Potwierdzenie rejestracji + NAZWA DRUŻYNY”.

Biuro Zawodów będzie znajdować się:

Ponieważ pałeczki sztafetowe będą wydawane razem z pakietami startowymi, zachęcamy i sugerujemy, aby w miarę możliwości odbierać pakiety startowe w sobotę, by uniknąć tłoku w okolicy Biura Zawodów w dniu biegu.

Kapitanowie, którzy odbiorą pakiety startowe w sobotę, powinni pamiętać o tym, aby w niedzielę zabrać ze sobą pałeczkę sztafetową. Pamiętać należy również o tym, że z pałeczką staruje zawodnik już na pierwszej zmianie.

 

 

DOJAZD I PARKING

Dojazd do Biura Zawodów przy ul. Grunwaldzkiej 107:

Tramwaje linii 1, 6, 13, 15 przystanek: Drzewieckiego

Dojazd do Biura Zawodów – Malta:

Tramwaje linii 3,4,6,7,8,17, 6 przystanek Baraniaka

Autobus linii 57,84 przystanek: Wołkowyska oraz 84 przystanek: (Krańcowa I)

W dniu biegu samochody można parkować:

 1. na płatnym parkingu przy wjeździe do Nowego ZOO;
 2. na płatnym parkingu przy Termach Maltańskich;
 3. na płatnym parkingu przy ul. Wiankowej (przy Malta Ski).

Samochód można zaparkować również na darmowym parkingu w Galerii Malta.

 

 

ROZGRZEWKA

W tym roku Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom rozgrzewkę. Rozgrzewka odbędzie się w amfiteatrze, niedaleko bramy startowej.

Początek rozgrzewki: godz. 9:30. Zapraszamy wszystkich uczestników, nie tylko biegaczy z 1. zmiany.

 

 

START

Start Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ nastąpi 15 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Start pierwszej zmiany sztafety będzie miał miejsce w pobliżu Hotelu HP Park Poznań.

 

 

TRASA

Cała trasa ma nawierzchnię asfaltową i zostanie poprowadzona po pętli biegnącej wokół Jeziora Maltańskiego. 

Trasa będzie oznakowana. Oznaczenia 4,3,2,1 oznaczają kilometry pozostałe do strefy zmian.

Pełny dystans sztafety EKIDEN PragmatIQ odpowiada dystansowi maratonu tj. 42km i 195m.

Trasa biegu poprowadzona zostanie po pętli o długości 5.400m. Wyjątkiem będzie długość pierwszej zmiany, tj. 9.795m.

 

Dystans podzielony został na 6 zmian w odpowiedniej kolejności:

9.795m + 10.800m + 5.400m + 5.400m + 5.400m + 5.400m.

Strefa zmian zostanie specjalnie wydzielona.

 

Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godz. i 30 min. Zawodnicy biegną w kolejności wcześniej zadeklarowanej w formularzu zapisów.

 

 

POMIAR CZASU I ODBIÓR PAŁECZEK

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umocowanych w pałeczce sztafetowej.

Każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z zaznaczonym numerem drużyny. Bieg bez pałeczki sztafetowej skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny i brakiem pomiaru czasu. Chipów nie wolno demontować.

Podczas biegu technika trzymania pałeczki jest dowolna. W przypadku upuszczenia pałeczki zawodnik może podnieść ją i kontynuować bieg.

Po zakończeniu biegu przez wszystkich zawodników drużyny, kapitan zobowiązany jest oddać pałeczkę sztafetową do Biura Zawodów lub Wolontariuszowi przy mecie.

Brak oddania pałeczki sztafetowej z chipem po zakończeniu biegu skutkować dyskwalifikacją drużyny oraz obowiązkiem pokrycia kosztów sprzętu.

 

 

DEPOZYT

Uczestnicy EKIDEN PragmatIQ będą mogli przechować swoje rzeczy w depozycie. Depozyt ulokowany będzie w hangarze pod zegarem.

Dla osób zainteresowanych złożeniem swoich rzeczy do depozytu: na miejscu dostępne będą worki na rzeczy osobiste wraz z numerem startowym sztafety i zawodnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz oddane do depozytu.

 

 

SZATNIE

Szatnie dla uczestników EKIDEN PragmatIQ ulokowane będą w następujących pomieszczeniach nad hangarami (wejście nad zegarem):

Szatnie damskie – pomieszczenie: info wkrótce

Szatnie męskie – pomieszczenie: info wkrótce

 

TOALETY

Toalety do dyspozycji uczestników EKIDEN PragmatIQ będą znajdować się w szatniach oraz pod trybunami. Oprócz tego dwie toalety przenośne będą dostępne niedaleko miejsca startu pierwszej zmiany.

 

NATRYSKI

Natryski dla uczestników EKIDEN PragmatIQ będą znajdować się w szatniach.

 

 

WODA NA TRASIE

Na trasie biegu ulokowane zostaną dwa punkty z wodą dla uczestników biegu.

Pierwszy z nich będzie się znajdował na wysokości Galerii Malta (niedaleko kładki nad ulicą Baraniaka), a drugi po przeciwległej stronie Jeziora Maltańskiego. 

Punkt z wodą dostępny będzie także w pobliżu strefy zmian i mety (przy trybunach), dla uczestników, którzy ukończyli bieg lub oczekujących na swoją zmianę. 

Organizator zapewni także kurtynę wodną w okolicy Term Maltańskich.

 

 

WYNIKI

Nieoficjalne wyniki IX edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane:

• w dniu biegu na witrynie Biura Zawodów kilkadziesiąt minut po zakończeniu biegu, a także w jego trakcie,
• niezwłocznie po zakończeniu biegu na podstronie strony internetowej www.plus-timing.pl/, do której dokładny link zostanie udostępniony w dniu biegu na Fanpage’u Organizatora na portalu Facebook.

Oficjalne wyniki IX edycji EKIDEN PragmatIQ zostaną opublikowane na stronie www.ekidenpragmatiq.pl do dnia 31 maja 2022 r.

 

Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

STREFA REGENERACJI NA MECIE

Wszyscy uczestnicy Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ na mecie otrzymają:

• wodę (gazowaną i niegazowaną),
• jabłko
• posiłek regeneracyjny
• piwo lub napój bezalkoholowy wydawany na podstawie specjalnego odcinka numeru startowego. (Dla osób niepełnoletnich wydawane będzie piwo bezalkoholowe lub lemoniada chmielowa).

 

 

DEKORACJA I LOTERIA FANTOWA

Po zakończeniu biegu (ok. godz. 14:30) odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów dla najlepszych drużyn IX edycji EKIDEN PragmatIQ oraz (ok. godz. 15:00) losowanie nagród w loterii charytatywnej wśród wszystkich uczestników biegu obecnych podczas losowania i posiadających numer startowy, na podstawie którego wydany został los.

Każdy uczestnik biegu może kupić 1 los w cenie 5 zł – na podstawie i po okazaniu swojego numeru startowego. Losy będą sprzedawane na specjalnie oznaczonym stoisku znajdującym się na terenie miasteczka biegowego w pobliżu Biura Zawodów, w godzinach 12:00-15:00*. 

* Jeśli wszystkie sztafety ukończą bieg przed upływem planowanego limitu czasu lub jeśli Organizator podejmie taką decyzję, ceremonia dekoracji zwycięzców oraz losowanie nagród w loterii mogą rozpocząć się wcześniej.

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA ORAZ VIDEO

Relację fotograficzną z IX edycji Sztafety Maratońskiej EKIDEN PragmatIQ zapewnią przede wszystkim sami uczestnicy.

Zachęcamy Was, byście, wrzucając do sieci swoje zdjęcia z EKIDEN PragmatIQ oznaczali je #ekidenpragmatiq lub #ekidenpoznan. Dzięki temu zgromadzimy niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju galerię 🙂

Przygotowaliśmy też dla Was ekidenowe ramki do robienia sobie zdjęć oraz tablice, na których będzie można zapisać Wasz wynik albo inne hasło i zrobić sobie z nim zdjęcie. Zachęcamy, byście z tych atrakcji korzystali.

Organizator przewidział również relację fotograficzną i filmową, którą zapewnią profesjonaliści.

Relacja fotograficzna oraz relacja video będzie umieszczona kilka dni po zakończeniu biegu na stronie internetowej www.ekidenpragmatiq.pl, na profilu biegu https://www.facebook.com/ekidenpragmatiq/ oraz na kanale YouTube.

 

 

PLAN GODZINOWY

14 maja 2022 r. (sobota)

17:00 – 20:00 odbiór pakietów startowych (siedziba Organizatora, ul. Grunwaldzka 107, Poznań)

15 maja 2022 r. (niedziela)

7:30 – 9:00 odbiór pakietów startowych (Biuro Zawodów, Centrum Informacji obok trybun, Tor Regatowy Malta)
9:30 rozgrzewka (amfiteatr, niedaleko bramy startowej i Hotelu HP Park)
10:00 start 1. zmiany przy hotelu HP Park
12:00 – 15:00 sprzedaż losów w ramach loterii charytatywnej
14:30 zakończenie limitu czasu i zamknięcie trasy
ok. 14:35 dekoracja zwycięzców*
ok. 15:00 loteria charytatywna (losowanie nagród)*

 

 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Bieg będą obsługiwały dwie karetki oraz punkt medyczny.

Jedna karetka będzie stacjonować w okolicach mety, druga karetka po przeciwległej stronie Jeziora Maltańskiego, niedaleko stacji Maltanka.

Punkt medyczny będzie się znajdował w okolicy mety i strefy zmian.

 

 

WOLONTARIUSZE

 Wokół Jeziora Maltańskiego rozmieszczeni będą wolontariusze, którzy będą pilnować porządku na trasie oraz służyć pomocą wszystkim uczestnikom biegu.

 

 

UBEZPIECZENIE OC

Organizator jest objęty ubezpieczeniem OC. Zaleca się, aby uczestnicy biegu we własnym zakresie zapewnili sobie ubezpieczenie NNW.

 

 

ATRAKCJE DLA DZIECI

W okolicy bazy biegu przygotowana zostanie specjalna strefa dla dzieci, informacje wkrótce
Zachęcamy do przybycia z najmłodszymi kibicami!

 

 

KONTAKT

Maria Ancukiewicz – koordynatorka biegu

kontakt@ekidenpragmatiq.pl,

www.facebook.com/ekidenpragmatiq

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *